Topic
KiteMill     
  • Thomas Hårklau
  • Lode Carnel
  • Christer Svenkerud
  • Sture Smidt
  • Jo Grini
  • Espen Oland
  • Tallak Tveide                               
Spark kite has rigid wing in pumping operation for groundgen PTO.
Lager vindkraft uten vindmøller. Voss-selskap får 24 millioner av EU.
– Verdensledende innen sitt felt, sier Innovasjon Norge
Harvesting airborne wind energy using rigid kites.

kite turbine